Bästa gymmet
Den bästa träningen i staden du kan få
Köp online
Beställ ditt fitnesspaket och betala online
Bästa priserna
Väldigt förmånliga priser för alla

Nytt/Förlänga medlemskap
Och HÄR KÖPER/FÖRLÄNGER du ditt medlemskap. Du loggar in och får en översikt över ditt medlemskap. Vi har lagt ihop hemsida, medlemsregister och köp av medlemskap till ett ställe. Det är endast här du kan bli ny medlem eller förlänga befintligt medlemskap. Kvitto på din inbetalning finns att hämta på hemsidan och den mailas till dig.
Lägg till: OBS!
Ett medlemskap=en medlem/en individ. Tex om Du/Ni är en familj på 4 personer så behövs 4 medlemskap, ett per person. Du kan betala med samma kort för alla 4 om du vill.
Engångsträning
Vid engångsavgift fortsätter man att betala med swish. 35:-/pers/gång till nr: 123 467 7316
Eftersom vi är en ideell förening så är gymmet obemannat så för att komma in i lokalerna så får man antingen knacka på dörren och bli insläppt genom att visa upp betalning eller känna någon som kan låsa upp dörren.
Bricka/Nyckel
Det tar ca 1-2 veckor efter det att du betalat innan din personliga bricka till kortläsaren på dörren till lokalen kommer med posten. Brickan är personlig och ingår en per medlem oavsett om haft uppehåll i medlemskapet. Bricknumret ligger kvar i systemet och aktiveras vid förnyelse av medlemskap. Skulle du tappa bort brickan kostar det 100 kronor att få en ny bricka. Detta beställer du också genom hemsidan.

Våra medlemskap

Kameraövervakning på gymmet

På grund av att våra lokaler är obemannade så kommer det finnas kameraövervakning för att förhindra eller utreda förstörelse, stöld och även förhindra obehöriga medlemmar vistas i våran lokal.

Rutin och en riskbedömning har tagits fram. se bifogade filer.

Rutin för kameraövervakning (Se länken)
Riskbedömning och handlingsplan ensamarbete (Se länken)

Our Shop