Bästa gymmet
Den bästa träningen i staden du kan få
Köp online
Beställ ditt fitnesspaket och betala online
Bästa priserna
Väldigt förmånliga priser för alla

Kameraövervakning på gymmet

På grund av att våra lokaler är obemannade så kommer det finnas kameraövervakning för att förhindra eller utreda förstörelse, stöld och även förhindra obehöriga medlemmar vistas i våran lokal.

Rutin och en riskbedömning har tagits fram. se bifogade filer.

Rutin för kameraövervakning (Se länken)
Riskbedömning och handlingsplan ensamarbete (Se länken)

Våra medlemskap

Waggerydsatletklubb

Nytt/Förlänga medlemskap
Vi har uppdaterat vår hemsida och köper och förlänger man sina medlemskap direkt genom hemsidan där man genom inloggning får översikt över sitt medlemskap. Vi har alltså lagt ihop hemsida, medlemsregister och köp av medlemskap på ett ställe. Ingen betalning ska göras till bank- eller postgiro längre. Kvitto på betalning mailas direkt vid betalning.

Engångsträning
Vid engångsavgift fortsätter man att betala med swish. 35:-/pers/gång till nr: 123 467 7316
Eftersom vi är en ideell förening så är gymmet obemannat så för att komma in i lokalerna så får man antingen knacka på dörren och bli insläppt genom att visa upp betalning eller känna någon som kan låsa upp dörren.

Bricka/Nyckel
Det tar ca 1-2 veckor efter det att du betalat innan din personliga bricka till kortläsaren på dörren till lokalen kommer med posten. Brickan är personlig och ingår en per medlem oavsett om haft uppehåll i medlemskapet. Bricknumret ligger kvar i systemet och aktiveras vid förnyelse av medlemskap. Skulle man tappa bort bricka kostar en ny 100:-, även denna beställs genom e-handel på hemsidan.

Our Shop